Pokud potřebujeme zjistit polaritu určitého zdroje, pak k této činnosti využijeme zařízení zvané multimetr. Součástí zařízení jsou také měřící hroty - sondy. Hroty jsou označeny černou a červenou barvou, viz následující obrázky.
 

Ukázka kvalitních měřících hrotů. Fotoarchív autora.
Ukázka kvalitních měřících hrotů. Fotoarchív autora.

Detailní pohled na hroty s vyznačenou informací o napěťové odolnosti. Fotoarchív autora.
Detailní pohled na hroty s vyznačenou informací o napěťové odolnosti. Fotoarchív autora.


Černá barva je určena pro zem (GND, uzemnění, záporný pól, mínusová svorka) a je zapojena do zdířky označené COM, nebo GND. Červenou barvou je naopak určen kladný pól (plusová svorka) a je zapojen do zdířky označené VmA. Jak určit kladný a záporný pól si ukážeme na příkladu měření baterie.

Připravíme si jakoukoli baterii. Na baterii se nachází kladný (+) a záporný pól (-). Na multimetru přepneme rozsah pro měření stejnosměrného napětí. Označení bývá většinou zobrazeno symbolem V= nebo VDC.

Ke kladnému pólu baterie (+) přiložíme černý hrot (mínusový) multimetru a k zápornému pólu baterie (-) přiložíme červený hrot (plusový) multimetru. Na displeji měřicího přístroje se nám ukázalo před číselnou hodnotou záporné znaménko. Hodnota měření je pro nás nyní nevýznamná. Toto záporné znaménko značí, že přiložený červený, kladný hrot multimetru je přiložen na měřené místo, které má záporný pól. V našem příkladu je vidět naměřená hodnota -12V. Celkové zapojení ukazuje obrázek.

Zapojení multimetru při určování polarity napětí. Zde je vidět záporné napětí. Archív autora.
Zapojení multimetru při určování polarity napětí. Zde je vidět záporné napětí. Archív autora.


Pokud nyní hroty zaměníme, tj. červený hrot měřicího přístroje přiložíme na kladný pól (+) baterie a černý hrot přiložíme na záporný pól (-) baterie, pak nám ukáže přístroj číselnou hodnotu již bez záporného znaménka. To znamená, že červený měřící hrot je na kladném pólu a černý hrot na záporném. Tímto jsme určili, na jaké měřené části se nachází kladné napětí – kladný pól. V našem příkladu je vidět naměřená hodnota +12V. Vše nám dokresluje níže uvedený obrázek.

Zapojení multimetru při určování polarity napětí. Zde je vidět kladné napětí. Archív autora.
Zapojení multimetru při určování polarity napětí. Zde je vidět kladné napětí. Archív autora.

.