Chceme-li ověřit, zdali je náš obvod v pořádku nebo je někde přerušen, pak si můžeme pomoci multimetru vše proměřit. Určitě doporučuji před připojením napětí vše proměřit, abychom potom nebyli překvapení, proč nám daný obvod nefunguje. Zjistíte tak například, jestli máte obvod správně propojen, tak jak jste zamýšleli a nedochází tak ke zkratu nebo k nevodivému stavu, který by mohl mít v některých případech vážné důsledky!

Dle návodu ke svému měřicímu přístroji – multimetru zjistíme, jakou funkcí se měří spojitost obvodu. V našem případě se jedná o symbol Symbol pro měření spojitosti obvodu - zvuková signalizace.. Někdy je funkce označena značkou polovodičové diody Symbol pro měření spojitosti obvodu - dioda..


Měřící sondy propojíme stejně jako v případě měření napětí, tj. černou měřící sondu do zdířky označeném COM a červenou sondu do zdířky značkou VmA. Zvolíme funkci pro měření spojitosti obvodu. Na displeji se ve většině případech objeví hodnota jedna (1), viz následující obrázek.

Měření spojitosti obvodu - - sondy rozpojeny. Fotoarchív autora.
Měření spojitosti obvodu - - sondy rozpojeny. Fotoarchív autora.


Pro ověření, že je vše v pořádku a náš multimetr je nastaven do správného režimu si můžeme ověřit tak, že oba měřící hroty spojíme dohromady. Nyní byste měli na displeji vidět různé hodnoty odlišné od původní jedničky. Pokud se tak stalo, pak je váš přístroj správně nastaven. Vše ukazuje obrázek níže.

Měření spojitosti obvodu - sondy spojeny. Fotoarchív autora.
Měření spojitosti obvodu - sondy spojeny. Fotoarchív autora.


Některé multimetry dokáží signalizovat vodivé spojení pomocí zvukového signálu. Tuto funkci určitě při měření oceníte. Odpadá tak neustálé kontrolování displeje a informaci o tom, že došlo k vodivému spojení, dostanete pomocí zvukové signalizace.

TIP: Samotná hodnota zobrazená na multimetru nemá v případě měření spojitosti žádný význam. Důležité je, zdali se hodnota změní oproti původní hodnotě a tj. číslo jedna.

 

.