Aby byl automat automatem, pak je potřeba všechny ty elektronické a mechanické věci někam ukrýt. Skříň musí být pevná, aby vydržela drsné zacházení. V hráčském nadšení často dochází i na to, že skříň funguje jako jakýsi psychický hromosvod, kdy si například kopnutím do skříně hráč uleví. Možná se to týká i vás a mě nevyjímaje.


PROČ PRÁVĚ BARTOP?

Dlouho jsem přemýšlel, jakou variantu skříně použít. Nakonec zvítězil typ tzv. bartop. Jedná se o menší typ klasického automatu, který lze umístit například na stůl nebo přímo bar. Je skladnější, lehčí a neopomenutelnou skutečností je také jeho hmotnost. Sami poznáte, že i takový bartop automat je poměrně těžký, a co teprve klasická verze. Pro snadnější přenášení jsem doplnil automat o plastové držáky na přenášení. Existuje i varianta v kovovém provedení.

Existuje nepřeberné množství typů, stačí si jen vybrat, a pokud vám žádný nevyhovuje, pak si můžete navrhnout svou verzi, tak jako jsem to provedl já.

Při pojmenovávání těchto typů automatů se meze vaší fantazii opravdu nekladou. Můžu uvést pár příkladů: Barcade MAME, Minicade, Nanocade, Sonicade, StargateBartop a jiné. Sami si zajisté pojmenujete svůj hrací automat podle vlastního uvážení.

Co se týče funkčnosti, pak se jedná o identický systém jako u klasického automatu. Jediný podstatný rozdíl je v tom, že součástí bartop automatu není mincovník. I tuto věc lze však vyřešit a to vyrobením externího mincovníku, který lze připojit k bartop automatu pomocí konektoru. Tuto funkcionalitu jsem zakomponoval do svého modelu, kde na zadní části automatu mám připravený konektor, ke kterému později připojím zhotovený externí mincovník.


Na následujícím obrázku je hrubá ukázka mého navrženého automatu v programu SketchUp.

Ukázka vymodelovaného automatu v programu SketchUp. Fotoarchiv autora.
 Ukázka vymodelovaného automatu v programu SketchUp. Fotoarchiv autora.

Pohled na zadní část automatu. Fotoarchív autora.
 Pohled na zadní část automatu. Fotoarchív autora.


Pro názornost přikládám pár ukázek automatů typu bartop.

Weekade. Zdroj wiki.arcadecontrols.com.Nanocade. Zdroj wiki.arcadecontrols.com.Stargate. Zdroj wiki.arcadecontrols.com.

     
Zleva - Weekade, nanocade, Stargate. Zdroj wiki.arcadecontrols.com.

.