Ukázka GoldLeaf tlačítek. Zdroj Ultimarc.com.
Patří k těm nejvýznamnějším a nejvíce používaným částem celého automatu. Ano, řeč bude o ovládacích herních tlačítkách. Tlačítka  jsou jedny z nejvíce používaných částí, a proto musí být kvalitně provedeny, aby vydržely nápor hráčského nadšení.
Ve své podstatě plní tlačítko celkem jednoduchou funkci a tou je vytvořit vodivý kontakt mezi tlačítkem a kontrolérem.

Jednoduše řečeno pouze spojí rozpojený elektrický obvod. Při stisku příslušného herního tlačítka se poté vykoná patřičná akce, pohyb.

Celkově můžeme tlačítka po funkční stránce rozdělit do dvou základních skupin a to na tlačítka
Luxusní kovové provedení s prosvětlením s mikrospínačem. Zdroj Ultimarc.com.istová a vybavena mikrospínačem. Každý typ má své nesporné výhody, ale i nevýhody. Každý hráč preferuje svůj typ tlačítek.

Na trhu existuje nespočet variací tvarů, barev, velikostí a materiálů tlačítek, které lze využít ve svém automatu. Fantazii použití se meze nekladou, ovšem doporučuji zachovat přiměřené množství a design ovládacích prvků. Spousta ovládacích prvků by mohla působit rušivě při hraní a výsledek by také nepřidal na působivosti celkového vzhledu.

Na trhu existují také prosvětlená tlačítka, která v kombinaci s vhodným LED kontrolérem dokáže vykouzlit na automatu dokonalou světelnou podívanou. Prosvětlená tlačítka se vyrábí jak pro listové, tak i pro mikro spínačové verze tlačítek. Pro luxusnější vzhled se vyrábí také v celokovovém provedení.LISTOVÁ TLAČÍTKA

Tlačítko GoldLeaf firmy Ultimarc.com. Fotoarchív autora.


V dřívějších dobách byly tento typ spínačů nejvíce rozšířen. Konstrukčně jsou velmi jednoduché. Obsahují dva kovové plíšky (kratší a delší) uchycené nad sebou, kde je mezi nimi specifická mezera, kdy se po stisknutí tlačítka plíšky dotknou a vytvoří tak vodivý kontakt. Po stisknutí a následném puštění tlačítka se kontakt samovolně rozpojí a to odpružením nikoli pomocí pružinky, ale pružností samotného kontaktního plíšku. V současnosti sehnat originální listová tlačítka je skoro nemožné a proto je zapotřebí využít nejrůznější bazary nebo aukce či diskuzní fóra. Výrobci však nenechali vše náhodě a v jejich sortimentu lze nalézt stejně kvalitní spínače jako v dřívějších dobách.

Tlačítka jsou velice oblíbená u hráčů, protože umožňují citlivější a rychlejší reakci na stisknutí (vykazují lepší latenci), mají nižší tzv. mrtvou zónu oproti mikrospínačům. Je také zapotřebí větší přítlak a hlubší zatlačení než se vytvoří kontakt. Listová tlačítka jsou tichá a nevydávají žádný zvuk, oproti mikrospínačům, pro které je charakteristické cvaknutí při každém stisknutí. Mezi nevýhody bychom mohli zařadit kratší životnost oproti mikrospínačům.

Pro svůj projekt jsem si vybral tento typ tlačítek, neboť vykazují lepší hráčské vlastnosti oproti mikrospínačům, i když na úkor životnosti. Pro stavbu jsem si zvolil konkrétně typ GoldLeaf Arcade Pushbutton od firmy Ultimarc. Mezi základní vlastnosti tohoto typu tlačítek patří:

  • Pozlacené kontakty – slouží pro lepší zajištění kontaktu po stisknutí.
  • Nízká setrvačnost – Pohybující se část tlačítka je velmi lehká a má hloubku pouze 10mm na rozdíl od jiných typů.
  • Bez cvakání – Listové spínače nevydávají žádný cvakavý zvuk, jsou zcela bezhlučná.
  • Bez pístní pružiny – Tělo tlačítka neobsahuje žádnou pružinu. Pro stisknutí je zapotřebí malá síla a to pouhých 45g.
  • Žádná mrtvá zóna – To je rozdíl oproti mikrospínačům. Mezi stavy spojení a rozpojení kontaktů, kdy v případě použití mikrospínačů může dojít ke vzdálenosti až 1,5mm než se opět při stisknutí projeví vodivé spojení. To předurčuje tyto tlačítka pro lepší interakci mezi stiskem a reakcí ve hře.
  • Konkávní typ – Většina hráčů preferuje tento typ zaoblení tlačítek. Oproti konvexním  typům, které jsou používané převážně v japonských typech.
  • Robustní konstrukce – Doraz tlačítka nezajišťují samotné kovové plíšky, ale tělo plastové tlačítka, což zaručuje dlouhou životnost i při nejnáruživější hře.
  • Kompaktní design – Jednoduchá instalace do ovládacího panelu. Mechanizmus listového spínače je zcela uzavřen, aby se eliminovalo jeho poškození, což opět zvyšuje dlouhodobé užívání.
  • Klasická instalace – Je zachována tradiční instalace pomocí závitu a matky.  Tlačítka tak lze namontovat do nejrůznějších ovládacích panelů až do hloubky 19mm.

MIKROSPÍNAČOVÁ TLAČÍTKA


Klasické mikrospínačové tlačítko. Zdroj ultimarc.comVe své podstatě se významem funkce neliší od předchozího typu. Při stisknutí tlačítka vykonají nějakou akci a po uvolnění se požadovaná akce přeruší. Tento typ tlačítek obsahuje jednu část navíc a tím je mikrospínač, který funguje na odlišném principu než u listového tlačítka.

Charakteristickou vlastností všech mikrospínačů je slyšitelné cvaknutí při stisknutí tlačítka. V dalších částech seriálu na pokračování vám popíšu podrobjněji funkci mikrospnačových tlačítek. Oproti listovým tlačítkům obsahují více kontaktů a tím i více možností, jak mikrospínače zapojit.

 

 

Detailní ukázka listového mechanismu.

Část listového tlačítka. Část listového tlačítka. Zdroj: arcadeshop.deČást listového tlačítka. Část listového tlačítka. Zdroj: arcadeshop.deČást listového tlačítka. Část listového tlačítka. Zdroj: arcadeshop.de

Detailní pohled na tlačítko s uschovaným listovým mechanismem. Koukají pouze kontakty na propojení. Zdroj: Archív autoraDetailní pohled na tlačítko s uschovaným listovým mechanismem. Koukají pouze kontakty na propojení. Zdroj: Archív autora 
 

.