Jistě nemusím zvláště představovat mincovník (označovaný angl. Coin Mech) jako takový. S mincovníkem jste se již setkali, aniž jste o tom věděli. Jako příklad uvedu telefonní automat na mince, automat na nápoje, jukebox v restauracích, výherní automaty atp.

Základní funkce každého mincovníků v hracích automatech je přijímat mince ve stanovené výši např. 2, 5, 10,- Kč atd., za které pak obdržíte kredity (životy) do dané hry, aplikace. Jaké hodnoty bude systém přijímat, závisí na tvůrci systému. Mince o nominální hodnotě se vhazují do otvoru pro mince. Většinou bývá otvor označen samolepkou a může být různě prosvětlen. Dalším prvkem je tlačítko pro vyjmutí špatně vhozené mince. Po stisknutí tlačítka popř. páčky mince vypadne a uživatel si ji tak může vzít nazpět. V případě správně vhozené mince se vám přičte kredit do dané hry a mince propadne do kasy.


Funkce přijímání mincí, bankovek mincovníků je u každého odlišná. Od jednoduchých, mechanických, které používají ke kontrole klasický spínač, kde po vhození mince dojde ke stisku mikrospínače až po sofistikované digitální řešení.

A co mít takový mincovník ve svém automatu a přiblížit se tak skutečným hracím automatům? Nic není nemožného a jeden takový mincovník vám představím.
Pro svůj projekt jsem použil dostupný elektromechanický mincovník, který nese označení Wei-Ya HI-06CS. Základní funkce mincovníku pracuje na porovnávání vhazované mince se vzorkem mince, který požadujeme. Do předem připraveného prostoru v mincovníku vložíme minci, která bude sloužit jako vzorek pro porovnávání s ostatními vhazovanými mincemi. Pokud vhodíme nesprávnou minci, pak mince vyjede ven z mincovníku, v opačném případě se nám připíše kredit a mince spadne do kasy k
ostatním mincím. Průměr vhazovaných mincí je od 18 – 31mm síla od 1,2 – 3mm. Mincovník akceptuje vždy pouze jeden typ mincí. Pro naše účely se jedná o celkem dostačující kontrolu vhazovaných mincí. K danému přístroji lze připojit také počítadlo vhozených mincí, kdy tak můžete mít přehled o celkovém počtu vhozených mincí.

Mezi další volby patří připojení externího mikrospínače pro zabezpečení proti různým nekalým technikám, jak obelstít mincovník, viz následující obrázky.

Mikrospínač použitelný jako sekundární ochrana mincovníku. Fotoarchív autora.
Mikrospínač použitelný jako sekundární ochrana mincovníku. Fotoarchív autora.
Druhá strana mikrospínač použitelného jako sekundární ochrana mincovníku proti nekalým praktikám. Fotoarchív autora.
Druhá strana mikrospínač použitelného jako sekundární ochrana mincovníku proti nekalým praktikám. Fotoarchív autora.


Nedílnou částí mincovníku jsou také dvířka, ve kterém je mincovník uchycený. Pomocí těchto dvířek pak můžeme otevřít prostor, kde jsou všechny vhozené mince.

Dvířka s instalovanou mechanikou. Zdroj. Ultimarc.com.
Dvířka s instalovanou mechanikou. Zdroj. Ultimarc.com.

Jednotka pro přijímání mincí. Zdroj Waiya.com.
Jednotka pro přijímání mincí. Zdroj Waiya.com.

Pohled na přední část mincovníku. Vrchní část je pro vhazování mincí a spodní část pod páčkou je pro vyjmutí propadlé mince. Fotoarchív autora.
Pohled na přední část mincovníku. Vrchní část je pro vhazování mincí a spodní část pod páčkou je pro vyjmutí propadlé mince. Fotoarchív autora.

Ukázka mincovníku. Fotoarchív autora.
Ukázka mincovníku. Fotoarchív autora.

Detailní pohled na prostor, kam se vkládají mince sloužící jako vzor pro porovnávání. Na ukázce je jako vzorek použita dvoukoruna. Fotoarchív autora.

Detailní pohled na prostor, kam se vkládají mince sloužící jako vzor pro porovnávání. Na ukázce je jako vzorek použita dvoukoruna. Fotoarchív autora.

Detailní pohled na část elektroniky mincovníku. Je zde vidět i konektor pro připojení napájení a signálových vodičů. Fotoarchív autora.

Detailní pohled na část elektroniky mincovníku. Je zde vidět i konektor pro připojení napájení a signálových vodičů. Fotoarchív autora.

Pohled na cívku mincovníku. Fotoarchív autora.
Pohled na cívku mincovníku. Fotoarchív autora.

Konektor pro připojení napájení 12V (červený vodič) a signálového vodiče coin (bílý vodič) pro I-PAC kontrolér. Fotoarchív autora.
Konektor pro připojení napájení 12V (červený vodič) a signálového vodiče coin (bílý vodič) pro I-PAC kontrolér. Fotoarchív autora.

Součástí mincovníku jsou dvířka, do kterých přijde připevnit do předem připraveného otvoru mincovník. Fotoarchív autora.
Součástí mincovníku jsou dvířka, do kterých přijde připevnit do předem připraveného otvoru mincovník. Fotoarchív autora.

 

 

 


 

 

 

 

.