V této části se podíváme na to, jak propojit náš ovládací kontrolér s našim mincovníkem. Náš použitý typ mincovníku pracuje se vstupním napětím Uin 12V a Iin200mA, ale kontrolér operuje pouze s maximálním napětím 5V.
Proto, abychom mohli použít tento mincovník, je nutné do obvodu zařadit rezistor a zennerovu diodu, která zde pracuje jako stabilizátor napětí nezávislý na odebíraným proudu. Pro naše potřeby se jedná o dostačující řešení.


Z přiloženého schématu je celkem jasné, jak zapojit náš mincovník. Možná hledáte onen dostupný rezistor, o kterém jsem se zmiňoval výše. Vnitřní odpor mincovníku je dostatečně velký na to, abychom použili pouze samostatnou Zennerova diodu. Z tohoto důvodu není rezistor zapotřebí.
 

Zapojení mincovníku a Zennerovy diody.
Zapojení mincovníku a Zennerovy diody. Archív autora.
 

 Detail zapojení mincovníku.
Detail zapojení mincovníku.
Archív autora.

 

DŮLEŽITÉ: Zennerova dioda se vždy zapojuje v závěrném (nepropustném) směru. Průraz zde není destruktivní a snese opakovaný průraz. Používá se jako stabilizační prvek, kdy při velkém odběru proudu se zachovává stabilní napětí, a tohoto efektu přeci chceme dosáhnout. Jde nám o to, aby do kontroléru nešlo větší napětí než 5V.

Pro správnou funkci musí být na katodě kladné napětí a na anodě záporné napětí. Pokud se použije v propustném směru, pak se chová jako obyčejná polovodičová dioda.

Nesmí dojít k překročení maximálního průrazného napětí IZMAX, kdy by pak došlo k nenávratnému poškození Zennerovy diody. Více se dozvíte v datových listech dané součástky.

 

.