Ukázka mikrospínače typu Cherry. Zdroj Internet.Mikrospínače představují další řadu typů spínačů, které se odlišují od předchozích listových spínačů. Oproti předešlému typu spínače obsahují mikrospínače malou pružinku, která po stisku a následném uvolnění tlačítka vrátí vše do výchozí polohy. Další charakteristickým znakem je, že při každém stisknutí se ozve cvaknutí. Mechanizmus mikrospínačů je oproti listovým spínačům o něco složitější.


Opět existuje na trhu nespočet různých typů, velikostí a účelu použití. Aniž to možná tušíte, tak právě ve vaši počítačový myši se také nachází jeden z mnoha typů mikrospínačů. Vše záleží, pro jakou funkci chceme spínač použít.
Oproti předchozímu typu, který měl jen dva kontakty, mají mikrospínače většinou tři kontakty označené následujícími popisky:

 

  • Konektor označený NO – Normally Open – obvod je rozpojen a neteče proud, než se stiskne tlačítko
  • Konektor označený NC – Normally Closed – obvod je spojen a teče proud, než se stiskne tlačítko
  • Konektor označený COM  – Common – společná zem. Někdy je uvedeno na spínači místo COM (zem) písmeno C, které označuje totéž.

V základním nastavení jsou tlačítka ve stavu, kdy je obvod přerušen, není vytvořeno vodivé spojení. Pokud je ale tlačítko stisknuté, obvod se spojí a obvodem začne protékat proud.

Kontakty NC a NO značí v jaké stavu je spínací pružina. Pokud propojíme kontakty NO a COM, pak obvodem nepoteče proud, dokud nestiskneme tlačítko - pružina je v odpojeném stavu, dokud nestiskneme tlačítko. Po stisknutí se propojí kontakty NO a COM a začne obvodem téct proud.
Propojením NO a COM dojde k přesnému opaku propojených kontaktů NC a COM.

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny situace jednotlivých stavů:

Zapojení kontaktů COM a NO. Pokud není tlačítko stisknuté, pak je obvod přerušen. 
Zapojení kontaktů COM a NO. Pokud není tlačítko stisknuté, pak je obvod přerušen.

 

Zapojení kontaktů COM a NO. Pokud se stiskne tlačítko, vytvoří se vodivé spojení.
 
Zapojení kontaktů COM a NO. Pokud se stiskne tlačítko, vytvoří se vodivé spojení.

 

Zapojení kontaktů COM a NC. Pokud není stisknuté tlačítko, pak je vytvořené vodivé spojení!
 
Zapojení kontaktů COM a NC. Pokud není stisknuté tlačítko, pak je vytvořené vodivé spojení!

Zapojení kontaktů COM a NC. Pokud je stisknuté tlačítko, pak je obvod přerušen!
 
Zapojení kontaktů COM a NC. Pokud je stisknuté tlačítko, pak je obvod přerušen!

 

 

 


 

DŮLEŽITÉ: Pokud provedete zapojení, kdy máte zapojeny kontakty COM a NC, pak se tlačítko bude tvářit jako trvale sepnuté a obvodem povede stále proud, do doby než bude tlačítko stisknuté! K rozpojení obvodu dojde až po stisknutí tlačítka. Proto není důvod při stavbě takovéto zapojení používat, pokud k tomu nemáte funkční důvody. Je to inverzní zapojení k zapojení COM a NO. V některých situacích to může zapříčinit nemalé potíže.


 

TIP: Jestliže si nejste jisti, jak funguje váš mikrospínač, pak jednoduchým testem spojitosti obvodů pomocí multimetru lze zjistit, jak je uspořádané vnitřní schéma spínače. Postup, jak zjistit spojitost obvodu vám představím v jednom ze seriálu na pokračování.
Dále můžete také funkci spínače vyčíst z diagramu vyobrazeném na spínači nebo v dokumentaci k danému mikrospínači.

 

.