I-PAC2 kontrolér- Fotoarchív autora.Jedná se o sofistikovaný počítačový kontrolér určený převážně pro připojení arkádových ovládacích prvků, jakými jsou tlačítka nebo pákové ovladače - joysticky.
Připojuje se do běžného USB portu na základní desce. I-PAC2 byl speciálně navržen pro MAME emulátor, kde je tak zajištěna podpora tisíců her a základního ovládání tohoto emulátoru. Ve většině případech není potřeba I-PAC2 jakkoliv programově upravovat.

Kontrolér se neomezuje pouze na výše uvedený emulátor, ale lze ho s úspěchem použít i v jiných emulátorech popřípadě vámi naprogramovaných aplikacích. S trochou šikovností lze použít kontrolér pro stavbu vlastního jukeboxu.


I-PAC2 je klávesnicový řídící kontrolér, ovladač, který může obsahovat až 56 vstupů, kde každý vstup je řízen samostatně mikroprocesorem.  Je to tak ideální prostředek pro ovládání více tlačítkových her. Odpadá zde zpoždění mezi stisknutým tlačítkem a reakcí ve hře. Ideální pro bojové hry, kde je potřeba pro ovládání postavy potřeba stisknout několik tlačítek současně.

Dodává se ve dvou provedeních a to s 32 (I-PAC2) nebo s 56 vstupy  (I-PAC4). Pro dva hráče bude plně dostačovat verze s 32 vstupy, kdežto druhou verzi uplatníte při stavbě automatu pro čtyři hráče.
Plnohodnotně emuluje USB/PS2 klávesnici, kde na rozdíl od běžných klávesnic nedochází k zablokování kláves  při současném stisknutí několika kláves najednou. Což je velká výhoda oproti použití klávesnice pro hraní.
Další vlastností je možnost připojit ke kontroléru klasickou klávesnici, pro případ, kdy je za potřebí užití klávesnice.

Kontrolér lze také naprogramovat dle vlastní potřeby, jak s hostitelským programem, tak bez něj, což vám dává široké spektrum použitelnosti ve vašich aplikacích.
Kontrolér obsahuje také funkci Shift, kde k základní klávese lze přiřadit její druhou funkci. Jedná se o stejnou obdobu jako u běžné funkce klávesy Shift na klávesnici. Lze toho využít pro ovládání extra funkcí (např. ovládání frontendu  rozhraní jako je Hyperspin, MALA atd. nebo pro vlastní ovládací prvky pro Jukebox atd.).

Obsahuje také indikační LED diodu, která nejen zobrazuje, že je zařízení zapnuté, ale může zobrazovat případnou chybu s připojením.

Další novinkou je přidaná podpora pro ovládání hlasitosti, funkce tlačítek myši, pro ovládání napájení, jako zapnutí, uspání nebo probuzení počítače.
Veškeré nastavení zůstane uložené i po vypnutí napájení, oproti jiným dostupným kontrolérům, které touto vlastností nedisponují!

K uživatelskému nastavení se používá hostitelský program WinIPAC, což je program, pomocí kterého lze přeprogramovat výchozí hodnoty uložené v zařízení I-PAC2. Ve většině případech není nutné nic nastavovat a stačí jen zapnout a hrát. Přednastavení uplatníte v případě, kdy používáte emulátor, který nepodporuje pře mapování kláves nebo pokud chcete vypnout funkce, které si nepřejete mít aktivované.

I-PAC2 obsahuje 32 vstupů, které jsou všechny programovatelné. Jsou navrženy pro 2 joysticky, 8 tlačítek, k tomu tlačítka Coin1 a Coin2 (pro vhazování mincí), dále START1 a START2 (pro spuštění hry) a ovládací prvky.

MAME. Jeden ze vstupů je přiřazen pro přístup k funkci Shift. Ovládací prvky MAME jsou přiřazeny do vstupu hráče č. 1 a do vstupu hráče č. 2. Výchozí přiřazení kláves naleznete níže v tabulce:

 

Vstup# IPAC
 
Aktuální kódy
Funkce v MAME Normální klávesa S funkcí SHIFT
 (přidrž tlačítko Start1)
HRÁČ 1
COIN 1 Vhození mince hráče 1 5  
START 1 Spuštění hry pro hráče 1 1  
1 RIGHT Pohyb hráče 1 doprava Šipka doprava TAB
1 LEFT Pohyb hráče 1 doleva Šipka doleva ENTER
1 UP Pohyb hráče 1 nahoru Šipka nahoru Klávesa pod ESC (Hlasitost, Gamma, atd.)
1 DOWN Pohyb hráče 1 dolu Šipka dolů  
1 SW 1 Uživ. definované tlačítko L-CTRL P (pauza)
1 SW 2 Uživ. definované tlačítko L-ALT 5 (coin A)
1 SW 3 Uživ. definované tlačítko SPACE  
1 SW 4 Uživ. definované tlačítko L-SHIFT  
1 SW 5 Uživ. definované tlačítko Z  
1 SW 6 Uživ. definované tlačítko X  
1 SW 7 Uživ. definované tlačítko C  
1 SW 8 Uživ. definované tlačítko V  
1 A Pauza P  
1 B Enter ENTER  

 

Vstup# IPAC
 
Aktuální kódy
Funkce v MAME Normální klávesa S funkcí SHIFT
 (přidrž tlačítko Start1)
HRÁČ 2
COIN 2 Vhození mince hráče 2 6  
START 2 Spuštění hry pro hráče 2 2 ESC
2 RIGHT Pohyb hráče 2 doprava G  
2 LEFT Pohyb hráče 2 doleva D  
2 UP Pohyb hráče 2 nahoru R  
2 DOWN Pohyb hráče 2 dolu F  
2 SW 1 Uživ. definované tlačítko A  
2 SW 2 Uživ. definované tlačítko S  
2 SW 3 Uživ. definované tlačítko Q  
2 SW 4 Uživ. definované tlačítko W  
2 SW 5 Uživ. definované tlačítko I  
2 SW 6 Uživ. definované tlačítko K  
2 SW 7 Uživ. definované tlačítko J  
2 SW 8 Uživ. definované tlačítko L  
2 A Pauza TAB  
2 B Enter ESC  

 

Funkce:

 • Plně programovatelná tabulka kláves. Po vypnutí zařízení od napájení zůstanou všechny hodnoty uložené na rozdíl od jiných výrobků.
 • Volitelné připojení rozhraní s LED diodami pro emulaci kontrolek Caps Lock/ Num Lock/ Scroll Lock. Některé hry podporují svítivé LED diody při vhození mince nebo během hraní. Připojení využívá 9 pinový konektor.
 • Tlačítka a joysticky lze jednoduše připojit pomocí svorkovnice. Jednotlivé pozice jsou na desce kontroléru popsány.
 • Signalizační LED pro indikaci případných problémů.
 • Všechny vstupy používají stejný potenciál země (GND). Není nutné ke každému ovládacímu prvku připojovat zvlášť zem. Tím lze vytvořit tzv. Daisy Chain
 • Může být programován pomocí speciálního programu nebo interaktivní metodou.
 • Použitím hostitelského programu můžete nahrát nespočet konfigurací během okamžiku.
 • Nevyžaduje externí napájení, vše je napájení přímo z počítače.
 • Lze připojit klávesnici a mít tak k dispozici volný port pro další zařízení. Práce na klávesnici nikterak neovlivňuje funkci kontroléru.
 • Nevyužívá tabulku matric ani skenovací metodu při výpočtu stisknuté klávesy, takže nedochází k zablokování ani k žádné prodlevě ani při současném stisku několika kláves najednou. Každý vstup má vlastní vyhrazené připojení přímo na čip kontroléru. Reakce na stisk kláves je rychlejší než u běžné klávesnice.
 • Funkce Shift umožňuje použitím standardních kláves vyvolat extra funkce emulátoru MAME jako je např. ESC, EXIT, TAB atd. Není tak zapotřebí dalších tlačítek na ovládacím panelu automatu.
 • Obsahuje dva operační módy. Jeden využívá přednastavenou kombinací kláves pro MAME a ve druhém modu si můžete nadefinovat vlastní tabulku.
 • Pro uživatele Windows je zde podpora výběru a spouštění her přímo bez podpory klávesnice nebo myši.
 • Podporuje klávesy při procházení seznamu her s minimálním zatížením procesoru počítače.
 • Pro svou činnost nevyžaduje žádné ovladače.
 • Kompatibilní s Apple Mac počítači, kteří mají USB port.
 • Podporuje příkazovou řádku Apple Mac a grafické rozhraní pod Windows.
 • I-PAC2 a I-PAC4 a J-PAC mohou být kombinovány mezi sebou a můžete tak zvýšit počet vstupů.
 • Veškeré hodnoty jsou uložené do paměti FlashROM.
 • Plnohodnotná podpora USB 2.0.

Detailní pohled na kontrolér. Vidět je také 9 pinový konektor pro připojení LED. Fotoarchív autora.Zde je vidět svorkovnice pro připojení vodičů vedoucím k ovládacím tlačítkům. Fotoarchív autora.

Pohled na propojení I-PAC2 s USB/ PS2 kabelem. Fotoarchív autora.Další pohled na propojení I-PAC2 s PS/2 konektorem. Fotoarchív autora.

.