Ukázka různých typů dutinek. Fotoarchív autora.Jak již jistě víte, vodič typu licna se skládá z několika dalších plných vodičů, které jsou do sebe navzájem vpleteny a tvoří tak ve finální podobě ohebný kabel. Zakončovací dutinky jsou primárně určeny pro osazení na kabely typu licna (lanko). Využit dutinky můžeme při zapojování vodičů do svorkovnic v rozvaděčích, automobilech, při připojování sporáků, prodlužovacích kabelech, ozvučovací technice atd.

Má to hned několik nesporných výhod. V případě že, osadíme vodič takovouto dutinkou, pak se nám konec vodiče nebude třepit a bude se nám lépe pracovat s takto zakončeným vodičem.

Pokud následně takto osazený vodič dutinkou uchytíme do svorkovnice, pak nám bude vše lepe držet, dojde k lepšímu kontaktu a v případě častější manipulace (odpojování a připojování) nehrozí neustále třepení a deformaci konců kabelů.


V horším případě může nastat situace, kdy dojde například k vzhledem k časté manipulaci k upadnutí jednotlivých žil ve vodiči a může tak dojít ke studeným spojům nebo zkratům. Dojde v podstatě k zeslabení celkového průřezu vodiče a tím následně i ke snížení proudové zatížitelnosti kabelu.

Pro zdárnou výrobu vodiče s dutinkou potřebujeme také odpovídající velikostní typy dutinek a v neposlední řadě také nářadí, kterým vodič osadíme.
U dutinek je potřeba zjistit, jaký průměr a délku vodiče chceme osadit. Dle toho volíme parametry dutinky. Jak jste si také mohli všimnout, u některých dutinek je většinou na jednom z okrajů jakýsi límec. Ten slouží k lepšímu nasunutí dutinky na vodič. Na trhu existuje nespočet typů zakončovacích dutinek, stačí si jen vybrat.

Další kapitolou jsou dutinky s ochranným návlekem, který je i barevně označen. Slouží to k lepší identifikaci a k lepší manipulaci. Způsob a provedení je identický jako u klasických zakončovacích dutinek.

Připravíme si potřebné nářadí a materiál a můžeme se pustit do práce. Pro naši práci budeme potřebovat dutinku v požadované velikosti a barvy, viz následující obrázek.

Ukázka různých typů dutinek. Fotoarchív autora.
Ukázka různých typů dutinek. Fotoarchív autora.


Pro správné osazení dutinky budeme potřebovat kleště k tomu určené. Jak si může všimnout, tak kleště jsou vybaveny otvory pro různé průměry dutinek od 0,25mm až po 2,5mm.

Krimpovací kleště na dutinky firmy Pro´sKit. Fotoarchív autora.
Krimpovací kleště na dutinky firmy Pro´sKit. Fotoarchív autora.


Následující obrázek ukazuje další typ kleští pro dutinky. U tohoto typu lze vyměňovat čelisti pro nejrůznější typy konektorů. Jedná se tak o univerzální kleště. Nespornou výhodou je i pákový efekt, kdy při stisku kleští není potřeba vyvíjet takovou sílu, jako u prvního modelu.

Ukázka kleští firmy Pro´sKit pro dutinky s výměnnými čelistmi a pákovým efektem. Fotoarchív autora.
Ukázka kleští firmy Pro´sKit pro dutinky s výměnnými čelistmi a pákovým efektem. Fotoarchív autora.

Vezmeme si vodič a odstraníme z něho izolaci v délce použité dutinky, viz obrázek.

Odizolovaný vodič. Fotoarchív autora.
Odizolovaný vodič. Fotoarchív autora.


Na odizolovaný vodič nasuneme dutinku, vložíme do kleští do příslušného otvoru a stiskneme, viz následující obrázky.

Vložená dutinka v kleštích. Fotoarchív autora.
Vložená dutinka v kleštích. Fotoarchív autora.

Ukázka vkládání odizolovaného vodiče do dutinky. Fotoarchív autora.
Ukázka vkládání odizolovaného vodiče do dutinky. Fotoarchív autora.

Ukázka nasunutého vodiče v dutince. Vodič je nasunut až po okraj izolace. Fotoarchív autora.
Ukázka nasunutého vodiče v dutince. Vodič je nasunut až po okraj izolace. Fotoarchív autora.

Finální podoba nakrimpované dutinky. Fotoarchív autora.
Finální podoba nakrimpované dutinky. Fotoarchív autora.

Na trhu existují různé typy kleští pro osazení dutinek. Každé kleště dělají odlišné typy zakončení – profil.

.