Pro lepší pochopení a vysvětlení výrazů, na které můžete narazit ve světě arkádových automatů je zde připraven výkladový slovník, který vám pomůže s pochopením některých pojmů.
 

 • 2-way joystick – Joystick s pohybem pouze do dvou stran – nahoru a dolu nebo doleva a doprava.
 • 49-way joystick – Speciální typ Joysticku, který poskytuje celkem čtyřicet devět možných pohybů.
 • 4-way joystick – Joystick s pohybem do čtyřech stran (doleva, doprava, nahoru, dolu)
 • 8-way joystick – Joystick s pohybem do osmi směrů – čtyři základní (doleva, doprava, nahoru, dolu) a další pohyby jsou diagonálními směry.
 • AC – zkratka pro střídavé napětí.
 • Analogový signál – spojitý signál v čase. Představitelem může být např. teplota teploměru.
 • Artwork – Obecné označení pro umělecké dílo. Celkový design automatu.
 • Atari – bývalá americká firma vyrábějící počítačové hry, konzole, počítače
 • Attract Mode – Ukázková demoverze hry, pokud na automatu nikdo nehraje. Slouží k nalákání hráčů na hraní. Dále předvádí v určitých časových krocích hru jako takovou a dále slouží k ochraně monitoru před vypálením obrazu do stínítka – obdoba spořičů obrazovky.
 • Bezel – Známé jako krycí sklo monitoru. Nachází se v přední částí před monitorem. Některé automaty mají na této části grafické ztvárnění hry, popřípadě obsahuje krátký návod na ovládání hry.
 • Board – obecné označení pro desku, např. PC Board – Počítačová deska.
 • Bootleg – nelegálně vyrobená verze. Cenově dostupnější než originál.
 • Button – označení pro tlačítko
 • Cab – zkratka pro Cabinet – skříň.
 • Cabinet – představuje skříň automatu jako takovou.
 • Capcom – japonská firma vyrábějící video hry jako např. Street Fighter, Resident Evil a jiné.
 • Coctail Cabinet – typ automatu, který vypadá jako stůl a hráči sedí dokola. Obrazovka je ve středu stolu a ovládání po stranách.
 • Coin – označení pro minci.
 • Coin Door – dveře od mincovníku.
 • Coin Mech – mincovník, kam se vhazují mince (coins).
 • Coin-op – hraní bylo možné pouze za peníze. Po vhození částky do automatu se připsaly kredity do hry.
 • Control Panel – ovládací herní panel sestávající z ředy tlačítek a ovládacích pák
 • Control Panel Overlay – grafická vrstva, kterou je ozdoben ovládací panel.
 • CP – zkratka pro Control Panel.
 • CPO – zkratka pro Control Panel Overlay.
 • Credit – označení pro jednotku odpovídající např. jednomu životu.
 • Credit Switch – přepínač ve vnitřku automatu, kterým se dalo přepnout na bezplatné hraní her.
 • CRT – Cathode Ray Tube – Obrazovka s katodovou trubicí. Označení pro starší typy obrazovek.
 • DC – zkratka pro stejnosměrné napětí.
 • Digitální signál – Nespojitý signál, jehož hodnota se mění skokem.
 • DIP Switch – multipřepínač, kterým se dali nastavovat různé vlastnosti automatu, od nekonečna životů ve hře, vypnutí zvuku atd.
 • DPS – deska s plošnými spoji.
 • Emulator – program, který nahrazuje činnost jiného zařízení – např. programu
 • Free Play – volná hra.
 • Frontend – grafická nadstavba, která ulehčuje ovládání programu.
 • Game – označení pro hru jako takovou.
 • Game Over – ukončení hry například pokud vám dojdou životy.
 • GND – označení pro společné uzemnění používané v elektronice. Je to zkratka z Ground.
 • Ground – zem. Lze použít pro označení uzemnění v elektronice.
 • GUI – Graphical User Interface – Grafické uživatelské rozhraní sloužící k ovládání počítače.
 • Hardware – pevné vybavení počítače, jako je základní deska, grafická karta, monitor.  
 • Cheat code – speciální kódy do hry, které umožňují získat např. nesmrtelnost, munici navíc, a jiné vlastnosti, které nejsou normálně dostupné. Jedná se o jakýsi podvod při hraní, a proto každý správný hráč toto ulehčení nepotřebuje.
 • Interface – obecné označené pro jakékoli rozhraní např. konektor USB je jedním typem, další např. AGP, FireWire.
 • JAMMA – Japanese Amusement Machine Manufacturers Association – Standardní 56 pinový konektor používaný převážně u arkádových her k propojení základní desky PCB s automatem jako je monitor, ovládací prvky, zdroj a jiné.
 • Joystick – pákový ovladač. Vstupní rozhraní pro ovládání převážně her.
 • Keyboard Encoder – zařízení emulující funkcionalitu klasické klávesnice. Lze tak například naprogramovat svou vlastní aplikaci s vlastními tlačítky vykonávající naprogramovanou funkci – například hudební Jukebox. Eliminuje efekt Ghosting.
 • Keyboard Ghosting – zapříčiňuje stav, kdy je požadováno stisknutí vícero kláves najednou, avšak klávesnice zaznamená pouze omezený počet současných stisků kláves, než bylo skutečně stisknuto. Problém se objevuje většinou u třech a více stisknutých kláves. Hra pak neprovede to, co jste původně mysleli. Problém lze vyřešit použitím klávesnicových kontrolerů – Keyboard Encoders nebo použitím vhodných ovládacích zařízení.
 • Knob – označení pro tlačítko.
 • Konami – japonský výrobce video her, výherních automatů, zábavní techniky
 • Laserdisk – předchůdce optického záznamu dat. Dnes se již nepoužívají a nahradily je dnešní kompaktní disky CD a DVD.
 • Leaf Switch – tlačítko, které obsahuje dva plíšky, které se spojí stiskem tlačítka. Vykazuje lepší hráčské vlastnosti.
 • Light Gun – světelná pistole používaná pro hry, které simulují střelbu.
 • MAME – akronym k Multiple Arcade Machine Emulator.
 • MAME32 – verze emulátoru pracující v prostředí operačního systému Windows®
 • Marquee – osvětlená část ve vrchní části automatu s logem dané hry.
 • Menu-  obecné označení pro nabídku.
 • MicroProse – bývalá americká firma vyrábějící video hry.
 • Microswitch – přepínač se třemi kontakty, kde jsou najednou použity pouze z nich.
 • Midway Games -  americká společnost specializující se na výrobu video her např. Mortal Kombat, Ms. Pac-Man, Space Invaders.
 • Monitor Glass – sklo, které chrání monitor před rozbitím.
 • Multimetr – víceúčelové zařízení, kterým lze měřit elektrické napětí, proud, odpor, kapacitu.
 • Namco -  japonská firma vyrábějící video hry.
 • NC – Normally Closed – Konektor na mikrospínači, který se používá v případě, pokud chceme stiskem obvod vypnout a uvolněním obvod opět spojit.
 • Nintendo – japonská firma vyrábějící video hry, herní konzole.
 • NO – Normally Open - Konektor na mikrospínači, který se používá v případě, pokud chceme stiskem obvod zapnout a uvolněním obvod opět vypnout.
 • NTSC – standardní kódování televizního signálu. Používání této normy je především v oblastí Ameriky,Japonska.
 • PAL – vychází z normy NTSC. Standard pro kódování barevného signálu.
 • PCB – označuje zkratku pro Printed Circuit Board. Jedná se o základní desku s procesorem a pamětí, kde je uložena hra nebo více her najednou. Jedná se o mozek celého automatu.
 • Player – označení pro hráče. Player 1 tak označuje hráče číslo jedna.
 • Plexi – zkratka pro plexisklo.
 • Port – Označuje zdířku, do které se zasunují různá zařízení, např. napájecí konektor, myš, atd.
 • POT – Zkratka pro potenciometr.
 • Potenciometr – proměnný odpor. Otočným kolečkem lze měnit hodnotu elektrického odporu.
 • Power Supply – označení pro jakýkoli napájecí zdroj.
 • Pushbutton – označení pro tlačítko.
 • RAM - ¬¬Random Access Memory – paměť s náhodným přístupem. Po dojení napájení se uložený obsah ztratí.
 • Refresh rate – obnovovací frekvence, kterou se obnovuje, znovu vykreslí grafika na monitoru.
 • ROM – Read Only Memory – paměť pouze pro čtení. Po odpojení napájení zůstane obsah uložen.
 • Roms – kolekce souborů, které tvoří kopii originální hry. Lze tak emulovat originální hru bez vlastnění originálního automatu.
 • Score – označení pro bodové hodnocení ve hře.
 • Sega – japonská firma vyrábějící video hry, herní konzole.
 • Seibu Kaihatsu – japonská firma vyrábějící video hry.
 • Setting – označuje část, kde lze provést různá technická nastavení zařízení nebo programu
 • Side Art – grafická část automatu, která se nachází na bocích, stranách automatu.
 • SNK – japonská firma vyrábějící hardware a video hry.
 • Software – programové vybavení, které oživuje Hardware, který by bez software byl mrtvým kusem železa.
 • Sony – japonská mezinárodní konglomerace vyrábějí video hry, hardware, herní konzole (Playstation 1,2,3,4).
 • Spinner – analogové zařízení, které je podobné myši, s rozdílem, že má pouze jednu osu. Jedná se o podobu otočného kolečka. Použití najde u her typy Arkanoid nebo Pong, kde je vyžadován rychlý a přesný pohyb. Pohyb je tak zajišťován směrem nahoru, dolu nebo doleva a doprava.
 • Taito – japonská firma vyrábějící hardware a video hry.
 • Time – obecné označení pro čas.
 • Timeout – vypršení časového limitu.
 • T-Molding – plastové narážecí hrany většinou z ABC plastu, které se používají pro ochranu hran dřevěného nábytku.
 • Track-ball – Polohovací zařízení podobné myši, akorát pohyb je ovládán kuličkou místo pohybu celého zařízení.
 • Upright Cabinet – stojací automat. Klasický typ herního automatu.
 • Vcc – označení pro kladnou svorku napájení převážně používané u digitálních obvodů.
 • ZIP – Označení pro kompresní souborový formát.
.