Rád bych na začátku upozornil milé čtenáře, že i přes veškeré vynaložené úsilí, které jsem věnoval celému projektu se mohli objevit nepřesnosti. Nenesu za použití těchto informací žádnou osobní, právní, finanční, trestní, duševní či jakoukoli jinou zodpovědnost.

Jakékoli užití programů, postupů, rad, odkazů či návodů uvedených na těchto internetových stránkách je na vlastní zodpovědnost a pouze ke studijním účelům. Informace zde uvedené nenavádějí k nelegálnímu či jinému protiprávnímu jednání.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny uvedené obrázky, fotky, snímky, návody, obsahová část stránek jsou z mého archívu. Uvedené názvy produktů, firemních log, obchodních a registračních značek, tak i přímé odkazy na stránky patří jejich vlastníkům a nejsou tím nikterak dotčena jejich práva. Chcete-li užít jakýkoli text, fotografii či jinou obsahovou část pro své nekomerční účely, pak to možné je, avšak s předchozím svolením autora a uvedením zdroje.

K dispozici jsem pro zájemce vytvořil grafické bannery, které si můžete umístit na své stránky, a informovat tak ostatní čtenáře a nových věcech. Duševní vlastnictví umístěním banneru na vaše stránky nebude nikterak porušeno.

Pevně věřím, že výše uvedený text je pro většinu čtenářů spíše formalitou, ale ani Vám by se zajisté nelíbilo, kdyby se někdo přiživoval na vaší práci, která Vás stála mnoho úsilí, času a někdy i nemalých peněz. Jsem otevřený jakémukoli slušnému dialogu.

Omlouvám se předem čtenářům za případné jazykové či slohové chyby. Texty většinou vznikají v nočních hodinách, kde jaksi mozek již nevykazuje tolik aktivity jako během dne … wink

.